Pick a random title The King's Avatar

2019 2.8/5 TV-MA SuperHD

When an elite gamer is forced out of his professional team, he becomes a manager of an Internet café and reinvents himself to return to online glory.

Play Queue Netflix Page IMDB

Yang Yang, Jiang Shuying, Lai Yumeng, Li Muchen, Lai Yi, Fan Jinwei, Jiang Long, Sun Ning, Li Junchen, Zhao Chulun, Liu Qiushi, Jiang Xueming, Liang Yimu, Yang Tindong, Gao Hanyu, Kuang Muye, Ji Xiangning, Hao Shuai, Song Hanyu, Gu Youming

TV Shows, Chinese TV Shows, International TV Shows, TV Action & Adventure, TV Dramas

Language:

Available since Aug 16, 2019. Queued 9 times from this site.

YouTube Trailer (may not be correct)

Fix YouTube Trailer

Fix YouTube Trailer

If the YouTube trailer is wrong, please copy the URL of a more appropriate YouTube trailer below

Seasons

Season 1 2019 3.0/5 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page When an elite gamer is forced out of his professional team, he becomes a manager of an Internet café and reinvents himself to return to online glory. Aug 16, 2019 40 episodes
Episode 1 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 44 minutes Aug 16, 2019
Episode 2 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 3 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 4 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 5 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 6 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 44 minutes Aug 16, 2019
Episode 7 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 8 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 9 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 10 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 16, 2019
Episode 11 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 44 minutes Aug 23, 2019
Episode 12 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 13 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 14 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 15 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 16 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 17 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 18 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 19 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 20 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 23, 2019
Episode 21 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 44 minutes Aug 30, 2019
Episode 22 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 30, 2019
Episode 23 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 30, 2019
Episode 24 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 30, 2019
Episode 25 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 44 minutes Aug 30, 2019
Episode 26 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 30, 2019
Episode 27 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 43 minutes Aug 30, 2019
Episode 28 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 37 minutes Aug 30, 2019
Episode 29 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 37 minutes Aug 30, 2019
Episode 30 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 38 minutes Aug 30, 2019
Episode 31 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 32 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 33 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 34 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 37 minutes Sep 06, 2019
Episode 35 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 36 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 37 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 38 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 39 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 36 minutes Sep 06, 2019
Episode 40 2019 TV-MA SuperHD Play Queue Series Netflix Page 37 minutes Sep 06, 2019